Էջմիածնի Հովհաննես Հովհաննիսյանի անվան կենտրոնական գրադարան ՀՈԱԿ-ի ֆոնդը համալրվել է 87 միավոր նոր գրքով

Education
09.06.2023

Էջմիածնի Հովհաննես Հովհաննիսյանի անվան կենտրոնական գրադարան ՀՈԱԿ-ի ֆոնդը համալրվել է 87 միավոր նոր գրքով:
Համալրումը կատարելիս հաշվի են առնվում ընթերցողների հարցումները, գրքերի առկա պահանջարկը, նշված ժանրի գրականության համալրման անհրաժեշտությունը:
Այժմ ընթանում է հաշվառումը, օրեր անց նոր գրքերը հասանելի կլինեն ընթերցողներին:

Photos

News