Լեհաստանում անցկացվեց Եվրամիության «Եվրոպան տեղայնացվում է» երկարաժամկետ ծրագրի «Մենթորություն» նախագիծը

Education
22.03.2024

Մարտի 11-15-ը Լեհաստանում անցկացվեց Եվրամիության «Եվրոպան տեղայնացվում է» երկարաժամկետ ծրագրի «Մենթորություն» նախագիծը։
Մեր համայնքը հանդիսանում է ծրագրի գործընկեր, նախագծին ներգրավված էր համայնքի ղեկավարի խորհրդական Մարիամ Պողոսյանը։
«Մենթորության» ծրագրի նպատակն է համայնքապետարանների ներկայացուցիչներին զինել համապատասխան գիտելիքներով և փորձով՝ իրենց համայնքներում երիտասարդական աշխատանքի ռազմավարության մշակման, երիտասարդական ծրագրերի իրականացման և երիտասարդական աշխատանքի եվրոպական փորձի տեղայնացման նպատակով:

Photos

News