Մեկնարկել են Չարենց թաղամասի հյուսիսային մասի կոյուղու համակարգի կառուցման աշխատանքները

Improvement
09.09.2022

Մեկնարկել են Չարենց թաղամասի հյուսիսային մասի կոյուղու (ջրահեռացման) համակարգի կառուցման աշխատանքները:
2022 թվականին մեր համայնքի կողմից ներկայացված սուբվենցիոն հայտերից մեկով, պետության համաֆինանսավորմամբ մեկնարկել են Չարենց թաղամասի ջրահեռացման համակարգի կառուցման աշխատանքները։
Նախատեսված է կառուցել մոտ 6694 մետր ընդհանուր երկարությամբ կոյուղագիծ: Ծրագրի պայմանագրային արժեքը կազմում է 155 միլիոն ՀՀ դրամ, որից 60 %-ը ֆինանսավորվում է պետության կողմից, 40%-ը՝ համայնքի:
Ծրագրի շահառու է թաղամասի շուրջ 1000 բնակիչ։
Նախագծի իրականացումը կնպաստի բնակչության կենցաղային պայմանների բարելավմանը, հնարավորություն կստեղծի նշված հատվածի փողոցների ասֆալտապատման եւ բարեկարգման համար:

Photos

News