Բաժիններ

Դիտեք եթերում

Մենք սոցիալական կայքերում
Հարցում


Ո՞ր ոլորտի զարգացումն է առաջնային Էջմիածնի քաղաքային տնտեսության համար:

Էջմիածնի քարտեզը


Դիտել ավելի մեծ քարտեզ


ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԷՋՄԻԱԾՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԵՆԹԱԿԱՅՈՒԹՅԱՆ ՏԱԿ ԳՈՐԾՈՂ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԹԱՓՈՒՐ ՀԱՍՏԻՔՆԵՐԻԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ


Գրել է: Admin-en 7 сентября 2020 16:23 | Խումբ Ադմինիստրատոր

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՀ Արմավիրի մարզի Էջմիածնի համայնքապետարանը հայտարարում է մրցույթներ աշխատակազմի համայնքային ծառայության հետևյալ թափուր պաշտոնները զբաղեցնելու համար:

Թափուր պաշտոնները զբաղեցնելու համար հայտարարված մրցույթների հետ կապված մանրամասն տեղեկությանը կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղումներով՝ 

http://ejmiatsin.am/maiin/9322--.html

http://ejmiatsin.am/maiin/9323--.html

 

Գրել է: Admin-en 23 января 2020 12:45 | Խումբ Ադմինիստրատոր

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՀ Արմավիրի մարզի Էջմիածնի համայնքապետարանը հայտարարում է մրցույթներ աշխատակազմի համայնքային ծառայության թափուր պաշտոնները զբաղեցնելու համար:

Թափուր պաշտոնները զբաղեցնելու համար հայտարարված մրցույթների հետ կապված մանրամասն տեղեկությանը կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղումով՝ http://ejmiatsin.am/maiin/8257--.htmlԳրել է: Admin-en 1 октября 2019 16:42 | Խումբ Ադմինիստրատոր

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՀ Արմավիրի մարզի Էջմիածնի համայնքապետարանը հայտարարում է մրցույթներ աշխատակազմի համայնքային ծառայության թափուր պաշտոնները զբաղեցնելու համար:

Թափուր պաշտոնները զբաղեցնելու համար հայտարարված մրցույթների հետ կապված մանրամասն տեղեկությանը կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղումով՝ 

 

http://ejmiatsin.am/maiin/6612--.htmlԳրել է: Admin-en 10 сентября 2019 14:38 | Խումբ Ադմինիստրատոր
 Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Էջմիածնի համայնքապետարանը մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ի դաստիարակի թափուր հաստիքի   համար հայտարարում է մրցույթ: 
Մրցույթին մասնակցելու համար ներկայացնել`
անձը հաստատող փաստաթուղթ
միջին  մասնագիտական  կամ  բարձրագույն  / բակալավր,
դիպլոմավորված մասնագետ, մագիստրոս / մասնագիտական կրթություն` համապատասխան որակավորմամբ կամ վերջին տասը տարվա ընթացքում նախադպրոցական կրթության ոլորտում կամ մանկավարժական գործունեության առնվազն երկու տարվա մանկավարժական ստաժ:
ինքնակենսագրություն
Փաստաթղթերը ներկայացնել Էջմիածնի համայնքաապետարանի Կրթության և մշակույթի բաժին` մրցութային հանձնաժողովին /հեռ. 5.36.63  120, 226/:
Փաստաթղթերի ներկայացման վերջին ժամկետն է 2019 թվականի սեպտեմբերի 27-ը:
Մրցույթը կկայանա 2019 թվականի սեպտեմբերի 30-ին ժամը 10-00-ին Էջմիածնի համայնքաապետարանի վարչական շենքում /հասցե՝ Սուրբ Մ. Մաշտոցի 0/:
Մրցույթը կանցկացվի երկու փուլով՝ գրավոր /թեստ/ 
բանավոր /հարցազրույց/ 
Գրավոր թեստով առավել բարձր միավորներ հավաքած մասնակիցները կանցնեն բանավոր հարցազրույցի փուլ:
ԷՋՄԻԱԾՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ


Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Էջմիածնի համայնքապետարանի մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ի երաժշտության դաստիարակի թափուր հաստիքի համար անցկացվող հարցազրույցին մասնակցել ցանկացող քաղաքացիները կարող են ներկայացնել ներքոհիշյալ փաստաթղթերը.
անձը հաստատող փաստաթուղթ
բարձրագույն կամ միջին մասնագիտական /համապատասխան/
կրթության վերաբերյալ փաստաթուղթ /դիպլոմ/
ինքնակենսագրություն
Փաստաթղթերը ներկայացնել Էջմիածնի համայնքապետարանի Կրթության և մշակույթի բաժին /հեռ. 5.36.63 120, 226/:
Փաստաթղթերի ներկայացման վերջին ժամկետն է 2019 թվականի սեպտեմբերի 27-ը:
Հարցազրույցը կկայանա 2019 թվականի սեպտեմբերի 30-ին ժամը 15-00 ին:
Էջմիածնի համայնքապետարանի թիվ 6 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ի շենքում /հասցե՝ Մ.Մեխակյան 35/2/:

ԷՋՄԻԱԾՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԳրել է: Admin-en 14 июня 2019 16:33 | Խումբ Ադմինիստրատոր

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ


ՀՀ Արմավիրի մարզի Էջմիածնի համայնքապետարանը հայտարարում է մրցույթներ աշխատակազմի համայնքային ծառայության հետևյալ թափուր պաշտոնները զբաղեցնելու համար:

Թափուր պաշտոնները զբաղեցնելու համար հայտարարված մրցույթների հետ կապված մանրամասն տեղեկությանը կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղումով՝ 

http://ejmiatsin.am/maiin/7121-.htmlԳրել է: Admin-en 7 февраля 2019 09:55 | Խումբ Ադմինիստրատոր

 ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՀ Արմավիրի մարզի Էջմիածնի համայնքապետարանը հայտարարում է մրցույթներ աշխատակազմի համայնքային ծառայության հետևյալ թափուր պաշտոնները զբաղեցնելու համար:

Թափուր պաշտոնները զբաղեցնելու համար հայտարարված մրցույթների հետ կապված մանրամասն տեղեկությանը կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղումներով՝ 

http://ejmiatsin.am/maiin/6612--.html

http://ejmiatsin.am/maiin/6613--.html

Գրել է: Admin-en 10 декабря 2018 16:54 | Խումբ Ադմինիստրատոր

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Էջմիածնի համայնքապետարանի Ս.Մելիքյանի անվան թիվ 2 երաժշտական դպրոց ՀՈԱԿ-ի մանկավարժի (դուդուկ մասնագիտությամբ) թափուր հաստիքի համար անցկացվող հարցազրույցին մասնակցել ցանկացող քաղաքացիները կարող են ներկայացնել ներքոհիշյալ փաստաթղթերը`

• անձը հաստատող փաստաթուղթ
• ինքնակենսագրություն
• միջին մասնագիտական կամ բարձրագույն /բակալավր,
• դիպլոմավորված մասնագետ, մագիստրոս / մասնագիտական
կրթություն` համապատասխան որակավորմամբ

Փաստաթղթերը ներկայացնել Էջմիածնի համայնքապետարանի Կրթության և մշակույթի բաժին /հեռ. 5.36.63 120 . 226/
Փաստաթղթերի ներկայացման վերջին ժամկետն է 2018 թվականի դեկտեմբերի 25-ը:
Հարցազրույցը կկայանա 2018 թվականի դեկտեմբերի 27 ժամը11-00-ին Էջմիածնի
համայնքապետարանի Ս.Մելիքյանի անվան թիվ 2 երաժշտական դպրոցում:

ԷՋՄԻԱԾՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆԳրել է: Admin-en 17 июля 2018 09:43 | Խումբ Ադմինիստրատոր

 

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

ՀՀ Արմավիրի մարզի Էջմիածնի քաղաքապետարանը հայտարարում է մրցույթներ աշխատակազմի համայնքային ծառայության հետևյալ թափուր պաշտոնները զբաղեցնելու համար

 

Համայնքային ծառայության գլխավոր պաշտոնների առաջին ենթախումբ.

1. Քաղաքապետարանի աշխատակազմի քարտուղար

/ծածկագիր 1.1-1/

  

Համայնքային ծառայության առաջատար պաշտոնների առաջին ենթախումբ.

1.Աշխատակազմի քաղաքաշինության և հողօգտագործման բաժնի պետ

/ծածկագիր 2.1-4/

2.Աշխատակազմի կրթության և մշակույթի բաժնի պետ

/ծածկագիր 2.1-11/

 

Համայնքային ծառայության կրտսեր պաշտոնների երկրորդ ենթախումբ

1. Աշխատակազմի ինֆորմացիայի, վերլուծության և արտաքին կապերի բաժնի առաջին կարգի մասնագետ

/ծածկագիր 3.2-11/

 

Համայնքային ծառայության կրտսեր պաշտոնների երրորդ ենթախումբ

1. Աշխատակազմի ինֆորմացիայի, վերլուծության և արտաքին կապերի բաժնի երկրորդ կարգի մասնագետ /ծածկագիր 3.3-5/

2. Աշխատակազմի կրթության և մշակույթի բաժնի երկրորդ կարգի մասնագետ

/ծածկագիր 3.3-28/

3. Աշխատակազմի իրավաբանական բաժնի երկրորդ կարգի մասնագետ

/ծածկագիր 3.3-2/

Նշված թափուր պաշտոնները զբաղեցնելու համար Մրցույթների հետ կապված լրացուցիչ տեղեկատվությանը կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղումով՝ http://ejmiatsin.am/maiin/5793--.html:


 

 Գրել է: Admin-en 27 февраля 2018 12:25 | Խումբ Ադմինիստրատոր

 

Էջմիածնի քաղաքապետարանի մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ի երաժշտության դաստիարակի թափուր հաստիքի համար անցկացվող հարցազրույցին մասնակցել ցանկացող քաղաքացիները կարող են ներկայացնել ներքոհիշյալ փաստաթղթերը`

• Անձը հաստատող փաստաթուղթ
• Բարձրագույն կամ միջին մասնագիտական /համապատասխան/ կրթության վերաբերյալ փաստաթուղթ /դիպլոմ/
• Ինքնակենսագրություն
Փաստաթղթերը ներկայացնել Էջմիածնի քաղաքապետարանի Կրթության և մշակույթի բաժին` /հեռ. 5-36-63 120, 220, 226/:
Փաստաթղթերի ներկայացման վարջնաժամկետն է2018թ. մարտի 22-ը:

ԷՋՄԻԱԾՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆԳրել է: Admin-en 29 января 2018 11:46 | Խումբ Ադմինիստրատոր

Էջմիածնի քաղաքապետարանը մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ի բուժքույրի թափուր հաստիքի համար հայտարարում է մրցույթ:
Մրցույթին մասնակցելու համար ներկայացնել ներքոհիշյալ փաստաթղթերը`
•անձը հաստատող փաստաթուղթ
•ինքնակենսագրություն
•միջին մասնագիտական կամ բարձրագույն /համապատասխան/ կրթության վերաբերյալ փաստաթուղթ /դիպլոմ/

Փաստաթղթերը ներկայացնել Էջմիածնի քաղաքապետարանի Կրթության և մշակույթի բաժին` մրցութային հանձնաժողով / հեռ. 5-36-63 120, 220, 226/
Փաստաթղթերի ներկայացման վերջին ժամկետն է 2018 թվականի փետրվարի 5-ը: 
Մրցույթը կկայանա 2018 թվականի փետրվարի 6–ին ժամը 11:30-ին Էջմիածնի քաղաքապետարանի վարչական շենքում /Մաշտոց 0/:
Մրցույթը կանցկացվի երկու փուլով՝ գրավոր /թեստ/ և բանավոր /հարցազրույց/:
Գրավոր թեստով առավել բարձր միավորներ հավաքած մասնակիցները կանցնեն բանավոր հարցազրույցի փուլ: 
ԷՋՄԻԱԾՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆԳրել է: Admin-en 18 января 2018 10:40 | Խումբ Ադմինիստրատոր

Էջմիածնի քաղաքապետարանը մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ի դաստիարակի թափուր հաստիքի համար հայտարարում է մրցույթ:
Մրցույթին մասնակցելու համար ներկայացնել ներքոհիշյալ փաստաթղթերը`
•անձը հաստատող փաստաթուղթ
•ինքնակենսագրություն
•միջին մասնագիտական կամ բարձրագույն /բակալավր, դիպլոմավորված մասնագետ, մագիստրոս մասնագիտական կրթություն՝ համապատասխան որակավորմամբ/կամ վերջին տաս տարվա ընթացքում նախադպրոցական կրթության ոլորտում կամ մանկավարժական գործունեության առնվազն երկու տարվա մանկավարժական ստաժ:

Փաստաթղթերը ներկայացնել Էջմիածնի քաղաքապետարանի Կրթության և մշակույթի բաժին` մրցութային հանձնաժողով / հեռ. 5-36-63 120, 220, 226/
Փաստաթղթերի ներկայացման վերջին ժամկետն է 2018 թվականի փետրվարի 5-ը: 
Մրցույթը կկայանա 2018 թվականի փետրվարի 6–ին ժամը 14:30-ին Էջմիածնի քաղաքապետարանի վարչական շենքում /Մաշտոց 0/:
Մրցույթը կանցկացվի երկու փուլով՝ գրավոր /թեստ/ և բանավոր /հարցազրույց/:
Գրավոր թեստով առավել բարձր միավորներ հավաքած մասնակիցները կանցնեն բանավոր հարցազրույցի փուլ: 
ԷՋՄԻԱԾՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆԳրել է: Admin-en 17 января 2018 12:45 | Խումբ Ադմինիստրատոր

Էջմիածնի քաղաքապետարանի <<Թիվ 1  մարզադպրոց>>ՀՈԱԿ-ի լողի մարզիչի  թափուր հաստիքի համար անցկացվող հարցազրույցին մասնակցել ցանկացող քաղաքացիները կարող են ներկայացնել ներքոհիշյալ փաստաթղթերը`

·Անձը հաստատող փաստաթուղթ

·Բարձրագույն կամ միջին մասնագիտական /համապատասխան/ կրթության վերաբերյալ փաստաթուղթ /դիպլոմ/

·Ինքնակենսագրություն

Փաստաթղթերը ներկայացնել Էջմիածնի քաղաքապետարանի Կրթության և մշակույթի բաժին` /հեռ. 5-36-63 120, 220, 226/:

Փաստաթղթերի ներկայացման վարջնաժամկետն է 2018թ. հունվարի 30-ը:

Հարցազրույցը կկայանա 2018 թվականի հունվարի 31-ին ժամը 14:30-ին Էջմիածնի քաղաքապետարանի վարչական շենքում /Հասցե՝ Մաշտոց 0/:

 

                                               ԷՋՄԻԱԾՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

 


Ավելացնել հայտարարություն


Ձեր անունը:
Ձեր էլ.փոստը:
գաղտնաբառ:
թարմացրեք եթե չեք տեսնում գաղտնաբառը
Մուտքագրեք: