Դիտեք եթերում

Մենք սոցիալական կայքերում
Հարցում


Ո՞ր ոլորտի զարգացումն է առաջնային Էջմիածնի քաղաքային տնտեսության համար:

Էջմիածնի քարտեզը


Դիտել ավելի մեծ քարտեզ


ՆԻՍՏ ԹԻՎ 1 ՈՐՈՇՈՒՄ ԹԻՎ 3

Ավելացվել է: 25-01-2018, 17:27 | Հեղինակ: Admin-en | Դիտումներ: 421 |
19 հունվարի 2018թ., ք. Էջմիածին

Ղեկավարվելով <<Տեղական ինքնակառավարման մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 18 –րդ հոդվածի առաջին մասի 5-րդ կետի, 38-րդ հոդվածի առաջին մասին 1-ին կետի և 83-րդ հոդվածի երկրորդ մասի պահանջներով ներկայացվում է Էջմիածին քաղաքի 2017-ի տարեկան բյուջեի կատարման հաշվետվությունը
Էջմիածին քաղաքի բյուջեով 2017թ. նախատեսվել են եկամուտներ 1364214.7 հազ. դրամ, նույն թվում դոտացիա հանրապետական բյուջեից 603209.2 հազ. դրամ:
Բյուջեի եկամուտների փաստացի մուտքը կազմել է 1427608.7 հազ. դրամ(104.6%), այդ թվում վարչական բյուջեի սեփական եկամուտներ` 104.6%: Տարեսկզբի ազատ մնացորդը կազմում է 81286.6 հազ. դրամ:
Էջմիածին քաղաքի բյուջեի 2017թ. տարեկան եկամուտների պլան-կատարողականը, ինչպես նաև 2016թ. տարեկան փաստացի կատարողականը ունի հետևյալ տեսքը.
Հ/Հ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ 2017թ. Պլան տարեկան 2017թ. Կատարող. 2017թ. Կատ.% 2016թ. կատ. 2017/2016 նկատմ.
1 Հարկային եկամուտներ ընդամենը, որից` 381412,8 407980,0 107,0% 400412,4 101,9%
7-1 Գույքահարկ շինություններից 109128,5 115200,0 105,6% 111284,6 103,5%
7-2 Գույքահարկ փոխադրամիջոցներից 194777,0 212190,3 108,9% 201631,2 105,2%
9-1 Հողի հարկ 77507,3 80589,7 104,0% 87496,6 92,1%
16 Պետական տուրքեր ընդամենը, որից` 24000,0 26319,1 109,7% 23383,5 112,6%
16-90 Պետ. տուրք ՔԿԱԳ բաժնից 9000,0 8210,1 91,2% 8350,6 98,3%
16-91 Պետ. տուրք նոտարական գրասենյակից 15000,0 18109,0 120,7% 15032,9 120,5%
45 Տեղական տուրքեր ընդամենը 34454,0 38624,9 112,1% 33850,8 114,1%
45 Օբյեկտները քանդելու աշխ. սկսելու թույլ. համար 36,0 74,0 205,6% 33,0 224,2%
45-5 Օբյեկ. վերակ. արդիակ. տեսքը փոխելու վճար 25,0 5,0 20,0% 18,0 27,8%
45-6 Հիմնական և ոչ հիմնական շին. ներսում ոգելից խմ. վաճ. համար 10620,0 10665,0 100,4% 10335,6 103,2%
45-8 Հիմնական և ոչ հիմնականշին. ներսում ծխախոտի վաճ. համար 9240,0 9268,0 100,3% 9368,6 98,9%
45-10 Գազի բացօթյա վաճառքի թույլտվություն 1800,0 3664,0 203,6% 2908,5 126,0%
45-11 Վառելիքաքսայուղերի վաճառքի թույլտվ. 2600,0 3345,2 128,7% 2830,4 118,2%
45-13 Այլ ապրանքների բացօթյա վաճ. թույլտվություն
45-16 Հանրային սննդի կազմակերպ. թույլտվություն 24:00-ից հետո 2568,0 2804,6 109,2% 2068,0 135,6%
45-21 Այլ արտաքին գովազդ 4870,0 5992,1 123,0% 3626,7 165,2%
45-22 Համայնքի արխիվից պատճ. կրկն. համար 100,0 83,0 83,0% 77,0 107,8%
45-23 Մարդատար տաքսու ծառ. թույլտվ. համար 1670,0 1678,0 100,5% 1365,0 122,9%
45-32 Հիմնական շինությունների շինարարութ. թույլտվության համար 510,0 450,0 88,2% 995,0 76,9%
45-35 1001 և ավելի օբյեկտների համար 190,0 370,0 194,7% 90,2%
45-45 Թանկարժեք մետաղների առուվաճառքի թույլտվ. համար 225,0 226,0 100,4% 225.0 100,4%
4 Ոչ հարկային եկամուտներ, որից` 263133,2 262318,3 99,7% 171095,7 153,3%
22-50 Գյուղ. նշան. հողերի վարձավճար 1500,0 1622,5 108,2% 1501,5 108,1%
22-52 Ոչ գյուղ. նշան. հողերի վարձավճար 23692,4 24330,4 102,7% 24753,7 98,3%
22-54 Գույքի վարձակալության վճար 900,0 1397,8 155,3% 1380,0 101,3%
46 Տեղական վճարներ ընդամենը 223440,8 219912,3 98,4% 133936,5 164,2%
ա/ բնակ. սպասարկման և աղբի վարձ բնակչությունից 107088,9 109544,1 102,3% 105557,7 103,8%
բ/ աղբահանության վարձ հիմնարկներից 24851,9 26418,6 106,3% 26563,2 99,5%
գ/ այլ տեղական վճարներ 1500,0 2370,3 158,0% 1815,6 130,6%
դ/ մանկապարտեզի ծնող. միջոց 70000,0 64277,3 91,8%
ե/ երաժշտ. և գեղ. դպրոցների ուս. վարձ 20000,0 17302,0 86,5%
28-60 Ինքնակամ շինությունների օրինականացման վճար 7600,0 8533,9 112,3% 3415,9 249,8%
24-50 Վարչական իրավախախտ. դիմաց կիրառ. տույժ. մուտ.
28-50 Այլ ոչ հարկային եկամուտներ, որից` 6000,0 6521,4 108,7% 6108,1 106,8%
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՍԵՓԱԿԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ ԸՆԴԱՄԵՆԸ 703000,0 735242,3 104,6% 628742,4 116,9%
37-1 Դոտացիա 603209,2 603209,2 100,0% 603209,2 100,0%
37-3 Սուբվենցիա 5601,4 5601,4 100,0% 5601,4 100,0%
37-4 Այլ դոտացիա 69480,2 0,0%
37-5 Այլընտրանքային դրամաշնորներ 4410,0 4410,0 100,0% 3690,0 119,5%
47-1 Պատվիրակված լիազ. իրակ. համար 7306,7 7297,5 99,9% 7303,8 99,9%
37-8 Միջազգային կազմակերպություններից մուտքեր 10199,9 10199,9 100,0%
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ ԸՆԴԱՄԵՆԸ 1333727,2 1365960,3 102,4% 1318027,0 103,6%
29-50 Հողի օտարումից մուտքեր 26987,5 55750,0 206,6% 115953,5 48,1%
29-51 Այլ հիմնական միջոցների օտարումից մուտքեր 3500,0 5898,4 168,5% 9634,8 61,2%
38-1 Պաշտոնական կապիտալ տրանսֆերտներ
49-1 Վարչական բյուջեի պահուստային ֆոնդից ֆոնդային բյուջե կատարվող մասհանում 54205,1 54205,1 100,0% 38558,3 140,6%
ՖՈՆԴԱՅԻՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ ԸՆԴԱՄԵՆԸ 30487,5 61648,4 202,2% 125588,3 49,1%
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ 1364214,7 1427608,7 104,6% 1443615,3 98,9%
Ն/Թ ՍԵՓԱԿԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ 733487,5 796890,7 108,6% 754330,7 105,6%

Էջմիածին քաղաքի բյուջեի 2017թ. սեփական եկամուտների գծով նախատեսված 733487.5 հազ. դրամի դիմաց մուտք է եղել 796890.7 հազ դրամ (108.6%):
2017թ. Էջմիածին քաղաքի բյուջեից ծախս է կատարվել 1416734.9 հազ. դրամ:
Ըստ բնագավառների կատարվել են ծախսեր.
1. Քաղաքապետարանի պահպանման ծախսեր 163592.1 հազ. դրամ
2. Կրթության համակարգի ծախսեր- 296216.5 հազ. դրամ
3. Սպորտի համակարգի ծախսեր- 50417.7 հազ. դրամ
4. Մշակույթի համակարգի ծախսեր- 195002.9 հազ. դրամ
5. Բարեկարգման ծախսեր- 259619.8 հազ. դրամ
6. Բնակ. կոմունալ վարչության ծախսեր- 233289.4 հազ. դրամ
7. Սոցիալական ֆոնդի ծախսեր- 30259.9 հազ. դրամ
8. Համաքաղաքային միջոցառումների ծախսեր 45212.2 հազ. դրամ
9. Ֆոնդային բյուջեի միջոցներից ծախսվել է 82493.1 հազ. դրամ
10. Պատվիրակված լիազորությունների ծախսեր 7007.0 հազ. դրամ
11. Աղբահանություն 53624.3 հազ. դրամ

Ծախսային մասում քաղաքապետարանը ուշադրությունը կենտրոնացրել է քաղաքի ասֆալտապատման, սանիտարական մաքրման, լուսավորության և կանաչապատման աշխատանքներին: Կատարվել են 58887.2 հազ. դրամ փողոցների փոսային նորոգման, 56291.4 հազ. դրամ հիմնանորոգման աշխատանքներ, ինչպես նաև կատարվել է թիվ 15 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ի տանիքի հիմնանորոգման աշխատանքներ, խոհանոցի վերանորոգման աշխատանքներ և խոհանոցային գույքի ձեռք բերում 15000.0 հազ. դրամ:
Խիստ կարիքավոր ընտանիքներին տրվել է վառելափայտ 500 ընտանիքի 15985.1 հազ. դրամի, դրամական օգնություն 26904.9 հազ. դրամ տարբեր նպատակների համար, կատարվել են տարբեր բնույթի համաքաղաքային միջոցառումներ 45212.2 հազ. դրամ:
2017թ. Քաղաքապետարանի ՀՈԱԿ-ների կողմից մուտք է եղել 101314.8 հազ. դրամ եկամուտ, որից ՀՈԱԿ-ների հաշվեհամարին` 19735.5 հազ. դրամ, համայնքի բյուջե` 81579.3 հազ. դրամ.
նույն թվում
ա/ նախադպրոցական հիմնարկների երեխայի պահպանման վարձ – 75615.8 հազ. դրամ, որից ՀՈԱԿ-ների հաշվեհամարին` 11338.5 հազ. դրամ, համայնքի բյուջե` 64277.3 հազ. դրամ,
բ/ երաժշտական դպրոցների և մշակույթի պալատի երեխաների ուսման վարձ – 25699.0 հազ. դրամ, որից ՀՈԱԿ-ների հաշվեհամարին` 8397.0 հազ. դրամ, համայնքի բյուջե` 17302.0 հազ. դրամ:
Տրվել է ՀՈԱԿ-ներին սուբսիդիա – 541637.1 հազ. դրամ:
Ելնելով վերոհիշյալից ու հիմք ընդունելով քաղաքապետի առաջարկությունը.
Էջմիածին քաղաքի Ավագանին.
Ո Ր Ո Շ Ո Ւ Մ Է`

1. Հաստատել Էջմիածին քաղաքի 2017թ. բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունը.
ա/ Եկամտային մասով 1427608.7 հազ. դրամ;
բ/ Ծախսային մասով 1416734.9 հազ. դրամ:

Ավելացնել մեկնաբանություն


Ձեր անունը:
Ձեր էլ.փոստը:
գաղտնաբառ:
թարմացրեք եթե չեք տեսնում գաղտնաբառը
Մուտքագրեք: