Դիտեք եթերում

Մենք սոցիալական կայքերում
Հարցում


Ո՞ր ոլորտի զարգացումն է առաջնային Էջմիածնի քաղաքային տնտեսության համար:

Էջմիածնի քարտեզը


Դիտել ավելի մեծ քարտեզ


ԱՐՏԱՀԵՐԹ ՆԻՍՏ ԹԻՎ 8 ՈՐՈՇՈՒՄ ԹԻՎ 68

Ավելացվել է: 16-10-2017, 22:11 | Հեղինակ: Admin-en | Դիտումներ: 620 |
12 հոկտեմբերի 2017թ. ք. Էջմիածին
Ղեկավարվելով <<Տեղական ինքնակառավարման մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 18 –րդ հոդվածի առաջին մասի 5-րդ կետի, 38-րդ հոդվածի առաջին մասին 1-ին կետի և 83-րդ հոդվածի երկրորդ մասի պահանջներով ներկայացվում է Էջմիածին քաղաքի բյուջեով 2017թ. 9- ամսյա կատարման հաշվետվությունը.
Էջմիածին քաղաքի բյուջեով 2017թ. 9- ամսում նախատեսվել են եկամուտներ 997950.7 հազ. դրամ, նույն թվում դոտացիա հանրապետական բյուջեից 452406.8 հազ. դրամ:
Բյուջեի եկամուտների փաստացի մուտքը կազմել է 1008193.2 հազ. դրամ(101.0%):


Էջմիածին քաղաքի բյուջեի 2017թ. 9- ամսվա եկամուտների պլան-կատարողականը, ինչպես նաև 2016թ. 9- ամսվա փաստացի կատարողականը ունի հետևյալ տեսքը.

Հազ. դրամ
Հ/Հ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ 2017թ. 9-ամսվա Պլան 2017թ. 9-ամսվա Կատ. Կատ.% 2016թ. Կատ. 17/16-ի համեմատ

1 Հարկային եկամուտներ ընդամենը, որից` 270301,0 268197,2 99,2% 242668,4 110,5%
7-1 Գույքահարկ շինություններից 87500,0 84442,9 96,5% 72915,3 115,8%
7-2 Գույքահարկ փոխադրամիջոցներից 130801,0 130606,4 99,9% 124714,2 104,7%
9-1-2 Հողի հարկ 52000,0 53147,9 102,2% 45038,9 118,0%
16 Պետական տուրքեր ընդամենը, որից` 18950,0 19049,4 100,5% 17647,2 107,9%
16-90 Պետ. տուրք ՔԿԱԳ բաժնից 6200,0 6234,9 100,6% 6458,6 96,5%
16-91 Պետ. տուրք նոտարական գրասենյակից 12750,0 12814,5 100,5% 11188,6 114,5%
45 Տեղական տուրքեր ընդամենը 28391,0 29092,3 102,5% 27243,6 106,8%
45-4 Օբյեկտների տեսքը փոխելու արդիականացման համար 36,0 63,0 175,0% 33,0 190,9%
45-5 Օբյեկտները քանդելու աշխ. սկսելու թույլ. համար 11,0 5,0 45,5% 15,0 33,3%
45-6 Հիմնական և ոչ հիմնական շին. ներսում ոգելից խմ. վաճ. համար 8880,0 8323,0 93,7% 8145,7 102,2%
45-8 Հիմնական և ոչ հիմնականշին. ներսում ծխախոտի վաճ. համար 8565,5 7350,5 85,8% 7306,2 100,6%
45-10 Հեղուկ վառելիքի և սեղմվծ գազի վաճառքի թույլ. 1800,0 1872,5 104,0% 2565,5 73,0%
45-11 Վառելիքաքսայուղերի վաճառքի թույլտվ. 2200,0 2285,2 103,9% 2210,4 103,4%
45-12 Գյուղ. մթերքների բացօթյա վաճ. թույլտվություն
45-13 Այլ ապրանքների բացօթյա վաճ. թույլտվություն
45-16 Հանրային սննդի կազմակերպ. թույլտվություն 24:00-ից հետո 2200,0 2086,0 94,8% 1832,0 113,9%
45-21 Այլ արտաքին գովազդ տեղադրելու թույլտվ. համար 2490,0 5073,1 203,7% 3008,8 168,6%
45-22 Համայնքի արխիվից պատճ. կրկնօր. տրամադրելու համար 75,0 68,0 90,7% 52,0 130,8%
45-23 Մարդատար տաքսու ծառ. թույլտվ. համար 1350,0 1080,0 80,0% 1125,0 96,0%
45-32 Հիմնական շինությունների շինարարութ. թույլտվության համար 403,5 435,0 107,8% 480,0 90,6%
45-35 1001 և ավելի օբյեկտների համար 190,0 240,0 126,3% 260,0 92,3%
45-45 Թանկարժեք մետաղների առուվաճառքի թույլտվ. համար 190,0 211,0 111,1% 210,0 100,5%
4 Ոչ հարկային եկամուտներ, որից` 183848,0 184486,2 100,3% 126163,1 146,2%
22-50 Գյուղ. նշան. հողերի վարձավճար 434,0 775,0 178,6% 893,3 86,8%
22-52 Ոչ գյուղ. նշան. հողերի վարձավճար 17600,0 18088,7 102,8% 17595,6 102,8%
22-54 Գույքի վարձակալության վճար 814,0 859,8 105,6% 800,0 107,5%
46 Տեղական վճարներ ընդամենը 152900,0 152568,9 99,8% 101016,5 151,0%
ա/ բնակ. սպասարկման և աղբի վարձ բնակչությունից 78000,0 79083,8 101,4% 80045,8 98,8%
բ/ աղբահանության վարձ հիմնարկներից 20000,0 21402,6 107,0% 19561,7 109,4%
գ/ այլ տեղական վճարներ 1500,0 1725,3 115,0% 1409,0 122,4%
դ/ մանկապարտեզի ծնող. միջոց 43123,0 42003,5 97,4%
ե/ երաժշտ. և գեղ. դպրոցների ուս. վարձ 10277,0 8353,7 81,3%
28-60 Ինքնակամ շինությունների օրինականացման վճար 7400,0 7426,7 100,4% 2012,4 369,0%
24-50 Վարչական իրավախախտ. դիմաց կիրառ. տույժ. մուտ.
28-50 Այլ ոչ հարկային եկամուտներ 4700,0 4767,1 101,4% 3845,3 124,0%
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՍԵՓԱԿԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ ԸՆԴԱՄԵՆԸ 501490,0 500825,1 99,9% 413722,3 121,1%
37-1 Դոտացիա 452406,8 452406,9 100,0% 452406,9 100,0%
37-3 Սուբվենցիա 3735,9 3736,1 100,0% 3736,1 100,0%
37-4 Այլ դոտացիա 46320,1 0,0%
37-5 Այլ ընթացիք դրամաշնորհ 3510,0 3330,0 94,9% 2160,0 154,2%
47-1 Պատվիրակված լիազ. իրակ. համար 5108,2 5108,2 100,0% 5114,7 99,9%
37-8 Միջազգային կազմակերպություններից մուտքեր 10199,9 10199,9 100,0%
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ ԸՆԴԱՄԵՆԸ 976450,8 975606,2 99,9% 923460,1 105,6%
29-50 Հողի օտարումից մուտքեր 20299,9 31499,2 155,2% 108902,4 28,9%
29-51 Այլ հիմնական միջոցների օտարումից մուտքեր 1200,0 1087,8 90,7% 8341,7 13,0%
38-1 Պաշտոնական կապիտալ տրանսֆերտ
Վարչական բյուջեի տարեսկզբի մնացի տեղափոխում ֆոնդային բյուջե 54205,1 54205,1 100,0% 38558,3 140,6%
ՖՈՆԴԱՅԻՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ ԸՆԴԱՄԵՆԸ 21499,9 32587,0 151,6% 117244,1 27,8%
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ 997950,7 1008193,2 101,0% 1040704,2 96,9%
Ն/Թ ՍԵՓԱԿԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ 522989,9 533412,1 102,0% 530966,4 100,5%

Էջմիածին քաղաքի բյուջեի 2017թ. 9- ամսում սեփական եկամուտների գծով նախատեսված 522989.9 հազ. դրամի դիմաց մուտք է եղել 533412.1 հազ դրամ (102.0%):
2017թ. 9- ամսում Էջմիածին քաղաքի բյուջեից ծախս է կատարվել 947963.3 հազ. դրամ:
Ըստ բնագավառների կատարվել են ծախսեր.
1. Քաղաքապետարանի պահպանման ծախսեր 116078.1 հազ. դրամ
2. Կրթության համակարգի ծախսեր- 183274.9 հազ. դրամ
3. Սպորտի համակարգի ծախսեր- 36198.4 հազ. դրամ
4. Մշակույթի համակարգի ծախսեր- 137252.9 հազ. դրամ
5. Բարեկարգման ծախսեր- 196167.4 հազ. դրամ
6. Բնակ. կոմունալ վարչության ծախսեր- 195254.7 հազ. դրամ
7. Սոցիալական ֆոնդի ծախսեր- 18467.9 հազ. դրամ
8. Համաքաղաքային միջոցառումների ծախսեր- 15308.0 հազ. դրամ
9. Ֆոնդային բյուջեի միջոցներից ծախսվել է- 42269.9 հազ. դրամ
10. Պատվիրակված լիազորությունների ծախսեր- 5306.1 հազ. դրամ
11. Նպաստներ բյուջեից- 2385.0 հազ. դրամ
Ծախսային մասում քաղաքապետարանը ուշադրությունը կենտրոնացրել է քաղաքի սանիտարական մաքրման, լուսավորության, կանաչապատման և ասֆալտապատման աշխատանքներին:
Խիստ կարիքավոր ընտանիքներին տրվել է դրամական օգնություն տարբեր նպատակների համար:
Ելնելով վերոհիշյալից Էջմիածին քաղաքի ավագանին.


Ո Ր Ո Շ Ո Ւ Մ Է`

1. Հաստատել Էջմիածին քաղաքի բյուջեի 2017թ. 9- ամսվա կատարման հաշվետվությունը.
ա/ Եկամտային մասով 1008193.2 հազ. դրամ;
բ/ Ծախսային մասով 947963.3 հազ. դրամ:

Ավելացնել մեկնաբանություն


Ձեր անունը:
Ձեր էլ.փոստը:
գաղտնաբառ:
թարմացրեք եթե չեք տեսնում գաղտնաբառը
Մուտքագրեք: