Դիտեք եթերում

Մենք սոցիալական կայքերում
Հարցում


Ո՞ր ոլորտի զարգացումն է առաջնային Էջմիածնի քաղաքային տնտեսության համար:

Էջմիածնի քարտեզը


Դիտել ավելի մեծ քարտեզ


ՆԻՍՏ ԹԻՎ 3 ՈՐՈՇՈՒՄ ԹԻՎ 19

Ավելացվել է: 19-04-2017, 12:00 | Հեղինակ: Admin-en | Դիտումներ: 686 |
11 ապրիլի 2017թ. ք.Էջմիածին

Ղեկավարվելով <<Տեղական ինքնակառավարման մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 18 –րդ հոդվածի առաջին մասի 5-րդ կետի, 38-րդ հոդվածի առաջին մասին 1-ին կետի և 83-րդ հոդվածի երկրորդ մասի պահանջներով ներկայացվում է Էջմիածին քաղաքի 1-ին եռամսյակի բյուջեի կատարման հաշվետվությունը
Էջմիածին քաղաքի բյուջեով 2017թ. 1-ին եռամսյակում նախատեսվել են եկամուտներ 285752.6 հազ. դրամ, նույն թվում դոտացիա հանրապետական բյուջեից 150802,2 հազ. դրամ:
Բյուջեի եկամուտների փաստացի մուտքը կազմել է 294805.1 հազ. դրամ (103,2%):
2017թ. հունվարի 1-ի դրությամբ բյուջեի միջոցների ազատ մնացորդը կազմել է 81296.6 հազ. դրամ:
Էջմիածին քաղաքի բյուջեի 2017թ. 1-ին եռամսյակի եկամուտների պլան-կատարողականը, ինչպես նաև 2016թ. 1-ին եռամսյակի փաստացի կատարողականը ունի հետևյալ տեսքը.

հազ. դրամ
Հ/Հ
ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ
2017թ. Պլան 1-ին եռ. 2017թ. Կատ. 1-ին եռ. Կատ.% 2016թ. Կատ.1-ին եռ. 17/16-ի համեմատ

1 Հարկային եկամուտներ ընդամենը, որից` 66000,0 75789,4 114,8% 86854,0 87,3%
7-1 Գույքահարկ շինություններից 19000,0 22425,2 118,0% 27638,5 81,1%
7-2 Գույքահարկ փոխադրամիջոցներից 38000,0 43032,9 113,2% 44789,6 96,1%
9-1 Հողի հարկ 9000,0 10331,3 114,8% 14425,9 71,6%
16 Պետական տուրքեր ընդամենը, որից` 4500,0 5096,6 113,3% 5163,0 98,7%
16-90 Պետ. տուրք ՔԿԱԳ բաժնից 2000,0 1866,0 93,3% 2028,6 92,0%
16-91 Պետ. տուրք նոտարական գրասենյակից 2500,0 3230,6 129,2% 3134,4 103,1%
45 Տեղական տուրքեր ընդամենը 12000,0 9239,3 77,0% 11876,2 77,8%
45-4 Օբյեկտների տեսքը փոխելու արդիականացման համար 9,0 3,0 33,3% 12,0 25,0%
45-5 Օբյեկտները քանդելու աշխ. սկսելու թույլ. համար 5,0 0,0% 5,0 0,0%
45-6 Հիմնական և ոչ հիմնական շին. ներսում ոգելից խմ. վաճ. համար 4000,0 3524,5 88,1% 3534,5 99,7%
45-8 Հիմնական և ոչ հիմնականշին. ներսում ծխախոտի վաճ. համար 3500,0 3133,5 89,5% 3430,0 91,4%
45-10 Գազի բացօթյա վաճառքի թույլտվություն 780,0 100,0 12,8% 684,0 14,6%
45-11 Վառելիքաքսայուղերի վաճառքի թույլտվ. 1200,0 785,0 65,4% 1230,0 63,8%
45-12 Գյուղ. մթերքների բացօթյա վաճ. թույլտվություն
45-13 Այլ ապրանքների բացօթյա վաճ. թույլտվություն
45-16 Հանրային սննդի կազմակերպ. թույլտվություն 24:00-ից հետո 692,0 458,0 66,2% 858,0 53,4%
45-21 Այլ արտաքին գովազդ 1000,0 1041,3 104,1% 1528,7 68,1%
45-22 Համայնքի արխիվից պատճ. կրկն. համար 14,0 14,0 100,0% 14,0 100,0%
45-23 Մարդատար տաքսու ծառ. թույլտվ. համար 450,0 120,0 26,7% 330,0 36,4%
45-32 Հիմնական շինությունների շինարարութ. թույլտվ. համար 320,0 30,0 9,4% 250,0 12,0%
45-37 Ոչ հիմնական շինությունների շինարարութ. թույլտվ. համար 30,0 30,0 100,0%
45-45 Թանկարժեք մետաղների առուվաճառքի թույլտվ. համար
4 Ոչ հարկային եկամուտներ, որից` 36720,1 39655,1 108,0% 41309,6 96,0%
22-50 Գյուղ. նշան. հողերի վարձավճար 92,0 92,0 100,0% 279,0 33,0%
22-52 Ոչ գյուղ. նշան. հողերի վարձավճար 5508,0 6069,5 110,2% 6029,1 100,7%
22-54 Գույքի վարձակալության վճար 70,0 140,0 200,0% 100,0 140,0%
46 Տեղական վճարներ ընդամենը 28800,0 30327,9 105,3% 33531,7 90,4%
ա/ բնակ. սպասարկման և աղբի վարձ բնակչությունից 22000,0 23401,7 106,4% 25231,1 92,7%
բ/ աղբահանության վարձ հիմնարկներից 6500,0 6609,1 101,7% 7840,6 84,3%
գ/ այլ տղական վճարներ 300,0 275,1 91,7% 460,0 59,8%
դ/ մանկապարտեզի ծնող. միջոց 42,0
ե/ երաժշտ. և գեղ. դպրոցների ուս. վարձ
28-60 Ինքնակամ շինությունների օրինականացման վճար 1200,0 1294,5 107,9% 517,3 250,2%
24-50 Վարչական իրավախախտ. դիմաց կիրառ. տույժ. մուտ.
28-50 Այլ ոչ հարկային եկամուտներ, որից` 1050,1 1731,2 164,9% 852,5 203,1%
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՍԵՓԱԿԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ ԸՆԴԱՄԵՆԸ 119220,1 129780,4 108,9% 145202,8 89,4%
37-1 Դոտացիա 150802,2 150802,3 100,0% 150801,2 100,0%
37-3 Սուբվենցիա 935,4 935,4 100,0% 935,4 100,0%
37-4 Այլ դոտացիա
37-5 Այլ ընթացիկ դրամաշնորհ /բարեկարգում զինվորներ/ 720,0 720,0 100,0% 540,0 133,3%
47-1 Պատվիրակված լիազ. իրակ. համար 1459,5 1461,3 99,9%
37-8 Միջազգային կազմակերպություններից մուտքեր 10199,9 10199,9 100,0%
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ ԸՆԴԱՄԵՆԸ 281877,6 293897,5 104,3% 298940,7 98,3%
29-50 Հողի օտարումից մուտքեր 3000,0 302,8 10,1% 83281,9 0,4%
29-51 Այլ հիմնական միջոցների օտարումից մուտքեր 875,0 604,8 69,1% 878,9 68,8%
38-1 Պաշտոնական կապիտալ տրանսֆերտ
Վարչական բյուջեի տարեսկզբի մնացի տեղափոխում ֆոնդային բյուջե 54205,1 54205,1 100,0% 38558,3 140,6%
ՖՈՆԴԱՅԻՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ ԸՆԴԱՄԵՆԸ 3875,0 907,6 23,4% 84160,8 1,1%
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ 285752,6 294805,1 103,2% 383101,5 77,0%
Ն/Թ ՍԵՓԱԿԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ 123095,1 130688,0 106,2% 229363,6 57,0%
Էջմիածին քաղաքի բյուջեի 2017թ. 1-ին եռամսյակի սեփական եկամուտների գծով նախատեսված 123095.1 հազ. դրամի դիմաց մուտք է եղել 130688.0 հազ դրամ (106,2%):
2017թ. 1-ին եռամսյակում Էջմիածին քաղաքի բյուջեից ծախս է կատարվել 259107.4 հազ. դրամ:
Ըստ բնագավառների կատարվել են ծախսեր.
1. Քաղաքապետարանի պահպանման ծախսեր- 37826.7 հազ. դրամ
2. Կրթության բնագավառի ծախսեր- 41550.0 հազ. դրամ
3. Սպորտի բնագավառի ծախսեր- 11205.9 հազ. դրամ
4. Մշակույթի բնագավառի ծախսեր- 43010.0 հազ. դրամ
5. Բարեկարգում տնօրինության ծախսեր- 40277.4 հազ. դրամ
6. Բնակ. կոմունալ վարչության ծախսեր- 68153.3 հազ. դրամ
7. Սոցիալական ֆոնդի ծախսեր- 8282.5 հազ. դրամ
8. Համաքաղաքային միջոցառումների ծախսեր- 3159.6 հազ. դրամ
9. Ֆոնդային բյուջեի միջոցներից ծախսվել է- 3737.6 հազ. դրամ
10. Պատվիրակված լիազորությունների ծախսեր- 1904.4 հազ. դրամ

Ծախսային մասում քաղաքապետարանի ուշադրության կենտրոնում է եղել նախատեսված ընթացիկ ծախսերի, ձմռան ամիսներին առատ եկած ձյան մաքրման, գարնան նախապատրաստական աշխատանքների, քաղաքի փողոցների լուսավորության անցկացման և սանիտարական մաքրման աշխատանքների ամբողջ ծավալով ֆինանսավորման ապահովումը:
Խիստ կարիքավոր ընտանիքներին տրվել է դրամական օգնություն տարբեր նպատակների համար:
Ելնելով վերոհիշյալից Էջմիածին քաղաքի ավագանին.

Ո Ր Ո Շ Ո Ւ Մ Է

1. Հաստատել Էջմիածին քաղաքի բյուջեի 2017թ. 1-ին եռամսյակի կատարման հաշվետվությունը.
ա/ Եկամտային մասով – 294805.1 հազ. դրամ;
բ/ Ծախսային մասով – 259107.4 հազ. դրամ:

Ավելացնել մեկնաբանություն


Ձեր անունը:
Ձեր էլ.փոստը:
գաղտնաբառ:
թարմացրեք եթե չեք տեսնում գաղտնաբառը
Մուտքագրեք: