Դիտեք եթերում

Մենք սոցիալական կայքերում
Հարցում


Ո՞ր ոլորտի զարգացումն է առաջնային Էջմիածնի քաղաքային տնտեսության համար:

Էջմիածնի քարտեզը


Դիտել ավելի մեծ քարտեզ


ՆԻՍՏ ԹԻՎ 1 ՈՐՈՇՈՒՄ ԹԻՎ 2 ԷՋՄԻԱԾՆԻ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2014Թ. ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ավելացվել է: 3-04-2014, 11:04 | Հեղինակ: Admin-en | Դիտումներ: |
21 հունվարի 2014թ.
2013թ. բյուջետային տարին եզրափակելուց հետո 2014թ. հունվարի 1-ի դրությամբ Էջմիածին քաղաքի բյուջեի տարեսկզբի ազատ մնացորդը կազմում է 106995.3 հազ. դրամ, որից վարչական մասում` 105573.6 հազ. դրամ, ֆոնդային մասում 1421.7 հազ. դրամ: Միաժամանակ բյուջեի վարչական և ֆոնդային մասերում առաջացել է նախորդ տարվա ընթացքում կատարված, սակայն չֆինանսավորված պարտավորություններ /նախորդ տարվա պարտքեր/ 23233.0 հազ. դրամ, որից 21233.0 հազ. դրամ վարչական բյուջեի, 2000.0 հազ. դրամ ֆոնդային բյուջեի:
Ելնելով վերոհիշյալից և ղեկավարվելով ՀՀ ՙՏեղական ինքնակառավարման մասին՚ և ՀՀ ՙԲյուջետային համակարգի մասին՚ օրենքների պահանջներից.
Էջմիածին քաղաքի Ավագանին

ՈՐՈՇՈՒՄ Է

1. 2014թ. բյուջեի վարչական մասի եկամուտները հաստատել 1100000.0 հազ. դրամ,
որից`
ա/ հողի հարկ 65507.3 հազ. դրամ
բ/գույքահարկ 187525.9 հազ. դրամ
գ/ պետական տուրք 20000.0 հազ. դրամ
դ/ տեղական տուրքեր 24293.0 հազ. դրամ
ե/ այլ ոչ հարկային եկամուտներ 124498.3 հազ. դրամ
զ/ դոտացիա պետական բյուջեից 509567.0 հազ. դրամ
է/ պատվիրակված լիազորություն ՔԿԱԳ 3521.3 հազ. դրամ
ը/ սուբվենցիա 2634.5 հազ. դրամ
թ/ օրենքների կիրարկման արդյունքում համայնքների
բյուջեների կորուստների փոխհատուցում 162452.7 հազ. դրամ

2. 2014թ. բյուջեի վարչական մասում առաջացած նախորդ տարվա պարտքերի մարմանը տարեսկզբի ազատ մնացորդից ուղղել 21233.0 հազ. դրամ: Վարչական մասում ըստ բնագավառների ծախսերը հաստատել հետևյալ չափերով`
ա/ քաղաքապետարանի պահպանման ծախսեր 171991.3 հազ. դրամ
որից նախորդ տարվա պարտքեր 9327.3 հազ. դրամ
բ/ կրթության համակարգի ֆինանսավորման
և սուբսիդավորման ծախսեր 161724.7 հազ. դրամ
գ/ մշակույթի սուբսիդավորման ծախսեր 142343.3 հազ. դրամ
դ/ սպորտի համակարգի ֆինանսավորման
և սուբսիդավորման ծախսեր 48435.9 հազ. դրամ
ե/ բնակ-կոմունալ վարչության ծախսեր 220459.8 հազ. դրամ
որից նախորդ տարվա պարտքեր 3746.8 հազ. դրամ
զ/ բարեկարգման համակարգի ֆինանսավորման ծախսեր 231421.4 հազ. դրամ
որից նախորդ տարվա պարտքեր 8068.9 հազ. դրամ
է/ ՔԿԱԳ բաժնի պահպանման ծախսեր 3356.6 հազ. դրամ
որից նախորդ տարվա պարտքեր 90.0 հազ. դրամ
ը/ համաքաղաքային միջոցառումների ծախսեր 20000.0 հազ. դրամ
թ/ կրթական, մշակութային և սպորտային նպաստներ 1500.0 հազ. դրամ
ժ/ սոցիալական ֆոնդ 30000.0 հազ. դրամ
ի/ պահուստային ֆոնդ 90000.0 հազ. դրամ

3. Հաստատել վարչական մասի ծախսերի գերազանցում եկամուտներին /դեֆիցիտ/ 21233.0 հազ. դրամ:
Վարչական մասում նախորդ տարվա պարտքերի մարմանն դիֆիցիտի ծածկմանն ուղղելուց հետո տարեսկզբի ազատ մնացորդի տարբերությունը 84340.6 հազ. դրամ տեղափոխել ֆոնդային մաս և վարչական բյուջեի ծախսերը հաստատել 1121233.0 հազ. դրամ:
Ֆոնդային մասի ծախսերը հաստատել 105762.3 հազ. դրամ, որից
ա/ շենքերի շինությունների կապիտալ նորոգում 5262.3 հազ. դրամ
բ/ փողոցների նորոգում 57000.0 հազ. դրամ
որից նախորդ տարվա պարտքեր 2000.0 հազ. դրամ
գ/ վարչական սարքավորումներ 2400.0 հազ. դրամ
դ/ հեղինակային հսկողություն 1100.0 հազ. դրամ
ե/ պահուստային ֆոնդ 40000.0 հազ. դրամ

4. Ֆոնդային մասում ֆինանսական ակտիվների իրացումից մուտքերը հաստատել` 20000.0 հազ. դրամ, որից
ա/ հողի իրացումից մուտքեր` 15000.0 հազ. դրամ
բ/ այլ հիմնական միջոցների իրացումից մուտքեր` 5000.0 հազ. դրամ

5. Հաստատել ֆոնդային մասի ծախսերի գերազանցում մուտքերին /դեֆիցիտ/ 85762.3 հազ. դրամ:

6. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ընդունման պահից:


Ավելացնել մեկնաբանություն


Ձեր անունը:
Ձեր էլ.փոստը:
գաղտնաբառ:
թարմացրեք եթե չեք տեսնում գաղտնաբառը
Մուտքագրեք: